BNI Mainport Amsterdam > Leden > Doesburg Coaching

Doesburg Coaching
Bedrijfscoach

Cindy Doesburg is meester in de rechten (Universiteit van Amsterdam, 2002) en heeft daarnaast de Erkende Leergang Professioneel Coach (Coachboulevard, 2015) succesvol afgerond.

Deze post HBO opleiding is erkend door St!R. De Stichting Registratie, kortweg St!R, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. 

 

 

 • Life coaching (o.a. persoonlijke effectiviteit, werk-privé balans)
  Life coaching is het ondersteunen van mensen bij het vormgeven van hun levensdoelen op zowel werk als privé vlak vanuit hun diepste wensen, drijfveren en talenten. Life coaching helpt bij de bevordering van persoonlijke/zakelijke groei en effectiviteit. Lifecoaching helpt bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties en het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases. Bij lifecoaching is er aandacht voor diepere, vaak onbewuste, patronen die maken dat iemand niet optimaal functioneert. 
 • Loopbaan coaching
  Als werken niet meer goed voelt en het meer energie kost dan het oplevert is loopbaan coaching een middel om een volgende stap te zetten. Aan de hand van verschillende praktische coachingsmethoden wordt aandacht besteedt aan vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waarom wil ik dat, wat zijn alternatieven en hoe bereik ik mijn doel. Een methode is de loopbaan-ankers test van Schein (Schein, Edgar, 1985). 
 • Stress- en burn-out coaching
  Deze vorm van coaching is gericht op het voorkomen en herstellen van stress en burn-out klachten. De uitgangspunten van deze vorm van coaching zijn a) het verkrijgen van concrete informatie over die factoren die leiden tot stress- en burn-out verschijnselen en b) het direct verlagen van de ervaren klachten. Belangrijk om te weten is dat je niet alleen bent en het iedereen kan overkomen. Ook ik ben ervaringsdeskundige.
 • Conflict coaching
  Een conflict is een botsing van waarheden die niet in 1 verhaal passen. Conflictoplossing ligt in het herwaarderen van de waarheden of het oprekken van het verhaal waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen. Een methode van conflict coaching is de escalatietrap van Glasl, door inzicht te krijgen in de verschillende fases van een conflict kan er ruimte ontstaan om nader tot elkaar te komen of juist uit elkaar te gaan.
 • Intervisie coaching
  Intervisie is collegiale coaching gericht op het vergroten van de eigen professionaliteit of de professionaliteit van het team en/of de organisatie. Intervisie coaching bestaat uit het opstarten van de intervisie met een kennismakingsbijeenkomst en het maken van afspraken over de samenwerking.
MELD JE AAN VOOR ONS ONTBIJT